Toplotna pumpa - Ekonomično grejanje i klimatizacija

Za ugodan život neophodan je prijatan ambijent sa odgovarajućom temperaturom. Potrebno je izraditi pouzdan sistem za grejanje i klimatizaciju. Današnji ritam života zahteva automatski rad ovih sistema. Od automatskih sistema za grejanje i klimatizaciju, toplotna pumpa obezbeđuje najniže troškove eksploatacije. Nudimo toplotne pumpe voda-voda i vazduh-voda. 

Šta su toplotne pumpe?

Toplotne pumpe koriste toplotnu energiju, koju sadrže podzemne vode ili vazduh u našoj neposrednoj okolini (bilo koliko da je on hladan, od njega se još može oduzeti određena količina toplotne energije). Ta energija se oduzima od prirodne sredine i predaje vodi u grejnom sistemu. Ovaj transport energije zahteva trošenje određene količine električne energije. Za toplotne pumpe, koje se danas primenjuju, može se reći da su u stanju da sa uloženim 1 kWh električne energije u grejni sistem predaju 3 do 6 kWh toplotne energije. Na ovaj način drastično se smanjuju troškovi grejanja. Pored toga važno je napomenuti da ovakvi sistemi nemaju nikakvu emisiju štetnih gasova. Na ovaj način možemo u velikoj meri doprineti tome da vazduh oko nas bude čistiji. Tako i naša deca mogu da odrastu zdravija. 

Toplotne pumpe su podjednako pogodne za efikasno rešavanje problema grejanja i klimatizacije. Važno je napomenuti da tip sistema za odaju toplotne energije ne predstavlja nikakvu prepreku za primenu ovih uređaja.

Cena toplotne pumpe

Ako se negde počne priča o toplotnim pumpama, u prvih nekoliko pitanja sigurno se nalaze i sledeće:

  • Koliko košta?
  • Kada će se to meni isplatiti?

Postavljanje ovih pitanja je sasvim logično. Još uvek vlada neverica, kada je reč o ovom načinu grejanja. U proteklih 10 godina ugrađeno je veliki broj raznih toplotnih pumpi. Realno, to je još uvek znatno manja cifra nego što je broj instaliranih grejnih sistema na plin ili na drva i ugalj. Ovi sistemi su već prešli u klasiku. Više informacije možete naći na stranici cena toplotne pumpe.

Grejanje i klimatizacija

Jedna od osnovnih želja svakog čoveka je da boravi u ambijentu gde vlada takva temperatura, koja je najviše pogodna za njegove normalne životne aktivnosti. Pošto živimo na podneblju, gde se temperature u toku godine menjaju u rasponu od -20°C do čak +40°C, u većem delu godine prirodne temperature nisu prijatne. To znači da moramo veštački podešavati temperaturu u prostoru gde boravimo. To se postiže instalacijom sistema za grejanje i klimatizaciju. Primena ovih sistema danas je već prešla u svakodnevnu rutinu i ne treba da predstavlja privilegiju neke male grupe stanovništva.

Kad je reč o grejanju, može se posmatrati dugačak evolucioni put od loženja vatre u pećinama do savremenih grejnih sistema. Izuzev posledje decenije, kao izvor energije koristili su se fosilni energenti. U današnje vreme sve veći akcenat stavlja se na uštedu i pametno trošenje energije i energenata, kao i na upotrebu obnovljivih izvora energije. Tu prvenstveno mislimo na energiju koju nose podzemne vode kao i na onu koju prema nama emituje sunce.

Neke od naših usluga

Preduzeće Happy Energy d.o.o. bavi se i sa izradom raznih sistema za odaju toplotne energije.  Neki od tipičnih sistema:

Radijatorski sistem:  ovo je najviše poznat i najviše rasprostranjen grejni sistem. Montiraju se radijatori i formira se cevni sistem.

Sistem sa fan-coil jedinicama: način grejanja je sličan kao kod radijatora. Najveća razlika je u tome što fan-coil jedinice imaju ugrađen ventilator. Za odaju toplotne energije ne treba čekati da se pokrene prirodna cirkulacija vazduha, pošto ventilator može da forsira tu cirkulaciju.

Površinski grejni sistemi: tu spadaju sistemi za podno-, zidno- i plafonsko grejanje. Za sve je zajedničko da se od cevi prečnika 10-18mm formiraju tkz. grejni krugovi. Oni su sakriveni u košuljici poda, u malteru zidova ili plafona ili u gips pločama.

O nama

Preduzeće Happy Energy d.o.o. osnovano je sa namerom da se veliko iskustvo, stečeno u radu sa toplotnim pumpama dalje koristi u pronalaženju najboljeg rešenja za svaki upit. Formira se asortiman toplotnih pumpi, renomiranih domaćih proizvođača. Izuzetno vodimo računa o tome da ponuđene toplotne pumpe budu sastavljene od kvalitetnih komponenti sa sigurnim poreklom. Isto tako, jako nam je bitno da obezbedimo sigurnu tehničku podršku za svaku toplotnu pumpu, na taj način svaki eventualno nastali problem može se rešiti u najkraćem mogućem vremenskom roku. Ovo nam je jako bitno jer znamo da grejanje nije luksuz, nego osnovna potreba u svakom domu. Za detalje o našem preduezeću posetite stranicu o nama.

Gde se nalazimo

Happy Energy D.O.O. preduzeće za primenu obnovljivih izvora energije
Ulica Mikloša Radnotija 1.
24400 Senta
Tel.: 063/86-45-270
Email: office@toplotna-pumpa.rs
PIB: 111347163
MB: 21466778