Toplotne pumpe

Umesto grejnih metoda, koje su opisane na strani o grejanju, mogu se ponuditi kao alternative, i toplotne pumpe. One koriste dva energenta: električnu energiju u manjoj meri, i energiju okoline u znatno većoj meri. Dodatna je pogodnost, da energent koji se koristi u znatno većoj meri, dobijamo besplatno od prirode. Pored toga, sa ugradnjom toplotne pumpe može se rešiti ne samo zadatak grejanja, nego i klimatizacija objekta. Pored toga možemo je koristiti za pripremu sanitarne tople vode ili za zagrevanje vode u bazenu

Toplotne pumpe koriste toplotnu energiju, koju sadrže podzemne vode ili vazduh u našoj neposrednoj okolini (bilo koliko da je on hladan, od njega se još može oduzeti određena količina toplotne energije). Ta energija se oduzima od prirodne sredine i predaje vodi u grejnom sistemu. Ovaj transport energije zahteva trošenje određene količine električne energije. Za toplotne pumpe, koje se danas primenjuju, može se reći da su u stanju da sa uloženim 1 kWh električne energije u grejni sistem predaju 3 do 6 kWh toplotne energije. Na ovaj način drastično se smanjuju troškovi grejanja. Pored toga važno je napomenuti da ovakvi sistemi nemaju nikakvu emisiju štetnih gasova. Na ovaj način možemo u velikoj meri doprineti tome da vazduh oko nas bude čistiji. Tako i naša deca mogu da odrastu zdravija.

Toplotne pumpe su podjednako pogodne za efikasno rešavanje problema grejanja i klimatizacije. Važno je napomenuti da tip sistema za odaju toplotne energije ne predstavlja nikakvu prepreku za primenu ovih uređaja.

U dosadašnjoj praksi nismo ni na jednom mestu zahtevali bilo kakve prepravke na postojećem grejnom sistemu, da bi toplotna pumpa mogla pouzdano i efikasno da radi. To znači da radimo isključivo sa takvim toplotnim pumpama koje poseduju kvalitet, za uspešan rad u svim uslovima rada. Uspešno smo instalirali toplotnu pumpu na takav radijaroski sistem, koji je rađen pre 40-50 godina. Godinama radi bez problema i na zadovoljstvo investitora. Naravno, karakteristike grejnog sistema utiču na potrošnju. Ali, u podjednakoj meri utiču na potrošnju svih energenata. Velika ja zabluda da se ova razlika u potrošnji pojavljuje samo kod grejanja sa toplotnim pumpama.

Skoro je ista situacija sa nivoom toplotne izolacije nekog objekta. To je svima jasno da izolovanost objekta utiče na cenu grejanja. Opet mnogi to tumače pogrešno, kao da izolacija utiče samo na potrošnju toplotne pumpe. Ako se toplotna pumpa pravilno dimenzioniše, može da zagreje i objekat bez toplotne izolacije. Potrošnja je nešto posebno. Svaki grejni sistem ima jedan isti zadatak: da nadoknađuje toplotne gubitne.

Kao rezime, možemo reći da toplotna pumpa sa potrebnim kvalitetom i sa pravilno izabranom grejnom snagom može da zagreje bilo kakav objekat. Ni veličina objekta ne može biti prepreka!

Zatražite ponudu za toplotnu pumpu