Toplotna pumpa – princip rada

Možda čudno zvuči, ali i toplotna pumpa je jedan rashladni uređaj. Princip rada toplotne pumpe je potpuno isti kao i kod svih uređaja za hlađenje ( npr. frižider, zamrzivač) koje se nalaze u svakom domaćinstvu. Jedina razlika je u tome, da kod uređaja u domaćinstvu koristimo hladnu stranu, dok je kod toplotne pumpe topla strana korisna.

Svaki rashladni uređaj vrši transport energija od jedne sredine do druge. Na “hladnoj” strani se oduzima energija, koja se na toploj strani oslobađa. Unutar toplotne pumpe formiran je jedan klasičan rashladni krug, koji se sastoji od dva izmenjivača toplote, kompresora i ekspanzionog ventila. Rashladni krug je punjen sa rashladnim fluidom ( “u narodu” to se zove freon). Sve toplotne pumpe, koje nudimo, punjeni su sa takvim rashladnim fluidom, koji u potpunosti zadovoljava sve Evropske norme.

Rashladni fluid stiže u primarni izmenjivač (gde prolazi bunarska voda) preko ekspanzionog ventila, u tečnom stanju. Ekspanzioni ventil reguliše količinu rashladnog fluida, koji ulazi u izmenjivač. Bitno je da u izmenjivač uđe samo količina koja može u potpunosti da ispari pri datim uslovima. Prilikom isparavanja, rashladni fluid oduzima određenu količinu toplotne energije od bunarske vode. Rashladni fluid, obogaćen energijom i sa niskom temperaturom, ulazi u kompresor.  Kompresor ga sabije i tako mu poraste temperatura. To je neophodno, jer oduzeta energija se mora predati vodi u grejnom sistemu, čija te temperatura najmanje 25°C.

Pravilnim podešavanjem ekspanzionog ventila postiže se, da u kompresor ulazi rashladni fluid u gasovitom stanju. To je važno, jer gas se može sabiti a tečnost ne. Tu se ulaže električna energija za rad kompresora. Posle kompesora, rashladni fluid ulazi u sekundarni izmenjivač (gde prolazi voda iz grejnog sistema) u gasovitom stanju. Zahvaljujući radu kompresora, temperatura mu je visoka i još uvek sadrći onu količinu toplotne energije koju je oduzeo od bunarske vode. Tu se odvija druga promena faze u rashladnom krugu. Rashladni fluid se kondenzuje, prelazi iz gasovitog stanja u tečni. U toku procesa kondenzacije oslobađa se energija, koja se prenosi na okolinu. U ovom slučaju okolina je voda, koja cirkuliše u grejnom sistemu. Nakon kondenzacije u sekundarnom izmenjivaču, rashladni fluid opet dolazi u ekspanzioni ventil, hladan i energetski osiromašen. Tako počinje sledeći ciklus prenosa energije.